Jan

Voorgeschiedenis – een feest van ontmoetingen in Oranje

Een bijzondere plek in Drenthe: het dorp Oranje, gemeente Midden Drenthe. In dit dorp streken 700 vluchtelingen neer in de oude aardappelfabriek, tegenover het tuincentrum van het dorp.

Jan Voortman
Jan Voortman

In en rond de kassen van tuincentrum ‘De Tuinkabouter’, met Jan Voortman als drijvende kracht was het elke dag een feest van ontmoetingen.

Mensen kwamen voor een plantje, maar er was nog zoveel meer te beleven. Wie behoefte had aan een vrolijk altijd optimistisch gezicht, een goed gesprek, oprechte belangstelling, een liefdevol oor en een goede grap was meer dan welkom bij Jan Voortman in Oranje.

Jan kende wel honderd manieren om alle bezoekers met elkaar te verbinden en had een speciaal oog voor wat mensen nodig hadden en hoe ze hun talenten konden inzetten om van elke dag een feestje te maken.

Toen er een asielzoekerscentrum kwam, tegenover zijn tuincentrum, lag het voor de hand dat ook deze nieuwe bewoners via de kassen van Jan een warm welkom kregen in Oranje.

En zo werden de kassen van tuincentrum De Tuinkabouter een ontmoetingsplek waar je dorpsbewoners uit Oranje tegenkwam naast nieuwkomers uit onveilige oorden ergens in de wereld. Er kwamen thee-middagen waar alle verhalen welkom waren, maar je zag er ook repetities voor muziekgroepen en koren, er ontstonden plannen om een eetbare tuin met vergeten groenten te realiseren, om samen te oogsten en te eten. En vooral: om samen plezier te hebben. Jan kende veel woorden voor Welkom.

Jan startte een winkel met Arabische producten toen daar bij asielzoekers veel belangstelling voor bleek te bestaan en organiseerde een kerstfeest met vluchtelingen en buren in Oranje. Dorpsgenoten en inwoners uit de regio, uit omliggende dorpen, Molukkers uit Assen, vluchtelingen uit het AZC, kook- zang- en danstalenten uit de verre omgeving vonden elkaar tussen de planten in de kassen van Jan.

De samenwerking met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt kreeg vorm en er ontstonden steeds meer bruisende ideeën.

Het tuincentrum werd de bakermat voor nieuwe ontmoetingen, nieuwe vriendschappen en nieuwe activiteiten. Al die tijd was Jan de spil, de verbindende schakel tussen mensen, met zijn partner Sieta Meijering als creatieve kracht op de achtergrond.

Ondertussen kreeg Jan Voortman landelijke bekendheid vanwege zijn bijzondere inzet voor het versterken van de banden tussen vluchtelingen, dorpsbewoners en anderen. Hij werd geïnterviewd door lokale journalisten, trad op in landelijke tv-programma’s en was gesprekspartner voor landelijke politieke partijen die zich lieten inspireren door wat er in Oranje gebeurde.

Begin 2017 werd Jan ernstig ziek en hij overleed in de zomer van 2017. De mannen van het werk-voorzieningschap timmerden een prachtige kist die door een kunstenaar met passende, vrolijke, krachtige kleuren werd beschilderd. De schok was enorm, honderden en nog eens honderden mensen waren diep geraakt en kwamen afscheid nemen van Jan Voortman. En toen werd het angstig stil in de kassen.

Na de zomer kwamen Jans vrienden buurten bij Jans vriendin, Sieta. Om nieuwe ideeën te bespreken, om samen het gedachtegoed van Jan verder vorm te geven. Er lag een grote uitdaging op tafel: zou het lukken om met de gedrevenheid en het enthousiasme van Jan, de warmte, de gezelligheid en de ontmoetingen terug te brengen in de kassen van Oranje?

En er was aarzeling: Hoe groot zou de behoefte daaraan zijn? Wie zouden mee willen ontwikkelen? Zou het lukken om de kassen in eigendom of in huur te verwerven? Wie kon de kar trekken?

In verschillende werksessies heeft een groep vrienden en direct betrokkenen zich intensief gebogen over alle mogelijkheden. Met als voorlopig hoogtepunt een meeting met 40 ‘vriendjes’ op 24 november 2017.

De eerste plannen kregen steeds meer vorm, er werd een stichting opgericht om de verdere ontwikkeling serieus ter hand te nemen en in december 2017 is de knoop definitief doorgehakt: de droom van Jan Voortman wordt omgezet in concrete daden in 2018.

De stichting De Tuinkabouter verrichtte in 2017 het startschot, maar in 2018 zal de coöperatie De Tuinkabouter het overnemen: een nieuw bruisend initiatief: ontmoetingen, inspiratie en nieuw ondernemerschap in Oranje. Met een eetbare tuin, een duurzame onderneming, voetbalgolf, Music, Art & Food en Academie Oranje die de jaarlijkse Jan Voortman-lezing gaat organiseren.

Een feest van ontmoetingen in Oranje.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •